Dialog

 
 Pomoc

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi złożenia wniosku w Urzędzie. Proces ten wymaga aby posiadali Państwo profil zaufany lub elektroniczny podpis kwalifikowany co zapewni składanemu przez Państwa wnioskowi moc prawną.

Proszę wybrać rodzaj wniosku jaki chcą Państwo złożyć w Urzędzie klikając w przycisk Złóż wniosek w odpowiednim dla żądanego wniosku okienku. Korzystając z przycisku Pomoc mogą Państwo uzyskać pomoc na temat całego procesu wnioskowania w danej sprawie.

Do góry