Raport

 

Ankieta została zakończona 2020-12-07

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ocena sytuacji w Gminie Trzebinia – 2020 r

Opis

Zachęcamy do udziału w ankiecie i z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału!

Termin ankiety

2020-11-23 - 2020-12-07

Liczba pytań

24

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Czy Gmina Trzebinia jest dobrym miejscem do życia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie tak 1 14%
Raczej tak 4 57%
Przeciętnym 2 29%
Raczej nie 0 0%
Zdecydowanie nie 0 0%

Pytanie 2

Wskaż jedną odpowiedź

Czy planujesz lub poważnie się zastanawiasz nad zmianą miejsca zamieszkania?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, planuję w okresie do pół roku 0 0%
Tak, planuję w okresie do roku 0 0%
Tak, poważnie rozważam w okresie do 2 lat 0 0%
Tak, poważnie rozważam w okresie do 5 lat 1 14%
Nie, nie planuję 6 86%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Które z poniższych zdań opisuje gminę Trzebinia:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Gmina Trzebinia to miejsce pełne zieleni i bogate w atrakcje przyrody 2 29%
Gmina Trzebinia to miejsce dobre do rekreacji i wypoczynku 3 43%
Gmina Trzebinia to miejsce odpowiednie dla ludzi przedsiębiorczych 1 14%
Gmina Trzebinia to miejsce mocno przemysłowe 0 0%
Żadne z powyższych 1 14%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Co uważasz za największy atut gminy Trzebinia:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Duża liczba miejsc pracy w wielu firmach i przedsiębiorstwach 0 0%
Walory naturalne – rozległe kompleksy leśne i miejsca rekreacji 4 57%
Bogata oferta kulturalna i rekreacyjna (dot. okresu sprzed pandemii) 0 0%
Bliskie sąsiedztwo Chrzanowa, Krzeszowic i Olkusza oraz większych miast (Jaworzno, Kraków, Katowice) 3 43%
Duża liczba sklepów wielkopowierzchniowych w najbliższej okolicy 0 0%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Co uważasz za największy problem gminy Trzebinia:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Składowisko opon na prywatnym terenie przy ul. Słowackiego 4 57%
Zakorkowane drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez miasto 1 14%
Mała liczba nowych mieszkań 1 14%
Sąsiedztwo uciążliwych zakładów wpływających na środowisko 1 14%
Skromna oferta do spędzania czasu wolnego 0 0%
Oferta komunikacji publicznej – lokalnej i wojewódzkiej 0 0%

Pytanie 6

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz czystość w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 4 57%
Źle 2 29%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 7

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz stan dróg na terenie gminy Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 5 71%
Źle 1 14%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz ofertę kulturalną gminy Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 2 29%
Dobrze 3 43%
Źle 1 14%
Bardzo źle 1 14%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz dostępność miejsc spędzania wolnego czasu na terenie gminy Trzebinia (miejsca rekreacji, terenów zielonych itp.)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 3 43%
Dobrze 3 43%
Źle 1 14%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 10

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz zaplecze sportowe (stadiony, boiska, sale sportowe, infrastruktura do ćwiczeń na świeżym powietrzu) w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 3 43%
Dobrze 4 57%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 11

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz dostępność żłobków lub klubów dziecięcych w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 2 29%
Dobrze 3 43%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 2 29%

Pytanie 12

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz dostępność przedszkoli w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 2 29%
Dobrze 3 43%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 2 29%

Pytanie 13

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz dostępność szkół w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 5 71%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 1 14%

Pytanie 14

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz komunikację publiczną po terenie gminy Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 0 0%
Dobrze 2 29%
Źle 1 14%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 4 57%

Pytanie 15

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz jakość powietrza w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 1 14%
Źle 1 14%
Bardzo źle 4 57%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 16

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 3 43%
Źle 3 43%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 17

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz dostępność usług medycznych na terenie gminy Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 1 14%
Źle 4 57%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 1 14%

Pytanie 18

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz jakość obsługi w Urzędzie Miasta w Trzebini?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 3 43%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć – bardzo rzadko korzystam 3 43%

Pytanie 19

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz dostępność usług elektronicznych i cyfrowych w Urzędzie Miasta w Trzebini?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 1 14%
Dobrze 2 29%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć – bardzo rzadko korzystam 4 57%

Pytanie 20

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz działania informacyjne Urzędu Miasta w Trzebini dot. działań i wydarzeń w gminie Trzebinia?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 3 43%
Dobrze 1 14%
Źle 3 43%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 21

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz rozpoznawalność elementów identyfikacji wizualnej gminy Trzebinia i jednostek gminnych (np. logotypy, kolorystyka, plakaty itp.)?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 4 57%
Dobrze 1 14%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 2 29%

Pytanie 22

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniasz otwartość władz samorządowych Gminy Trzebinia na realizację pomysłów i inicjatyw mieszkańców?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 3 43%
Dobrze 1 14%
Źle 1 14%
Bardzo źle 0 0%
Trudno powiedzieć 2 29%

Pytanie 23

Wskaż jedną odpowiedź

Czy masz jakieś opinie lub sugestie dot. spraw, których nie poruszyliśmy w tej ankiecie? Jeśli tak – podziel się z nami! (max 255 znaków)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Nie 3 43%
Tak (podziel się z nami) 4 57%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 24

Wskaż jedną odpowiedź

Nasza ankieta jest w pełni anonimowa, jednak, aby opracować jej wyniki prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
JESTEM MIESZKAŃCEM SOŁECTWA 1 14%
JESTEM MIESZKAŃCEM MIASTA TRZEBINIA 4 57%
NIE JESTEM MIESZKAŃCEM GMINY TRZEBINIA 2 29%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 3087 7 2020-12-07, Pon., 21:23

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Brak załączników
Do góry