Raport

 

Ankieta została zakończona 2022-07-15

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Poznanie opinii mieszkańców w zakresie zagospodarowania obszaru „Górka” w Trzebini

Opis

Poznanie opinii mieszkańców w zakresie zagospodarowania obszaru „Górka” w Trzebini, w tym w szczególności terenu po dawnym kamieniołomie.

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini

Termin ankiety

2022-06-27 - 2022-07-15

Liczba pytań

9

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Czy widzi Pan/Pani potrzebę kształtowania przestrzeni publicznych na terenie objętym planem terenu „Górka” ? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) Tak 2 67%
b) Nie 0 0%
c) Nie mam zdania 1 33%

Pytanie 2

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jaki sposób wg Pana/Pani powinny być kształtowane przestrzenie publiczne na terenie obszaru? Proszę o zaznaczenie właściwych odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) w formie parku, terenów zieleni 2 40%
b) w formie urządzonego terenu sportu i rekreacji 1 20%
c) w formie ciągów pieszych i rowerowych oraz dróg publicznych 2 40%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Czy wg Pana/Pani istnieje potrzeba wyznaczenia ciągów pieszych i rowerowych w terenach zabudowy mieszkaniowej? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) tak 1 33%
b) nie 2 67%
c) nie mam zdania 0 0%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Czy proponowane rozwiązania są Pana/Pani zdaniem są właściwe? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:
Obszar oznaczony zieloną szrafurą na poniższym rysunku (poziome zielone pasy) to obszar cenny przyrodniczo, położony w obrębie terenów 3 ZU i 12 ZU - zieleni urządzonej i naturalnej. Są to tereny z ograniczoną możliwością zagospodarowania do ścieżek i tras rowerowych oraz ciągów pieszych, prowadzonych jedynie śladem istniejących dróg, dojazdów i ścieżek.
Tereny 4 ZU i 6 ZU to również proponowane tereny zieleni, ale z możliwością lokalizacji terenowych urządzeń sportowo – rekreacyjnych, obiektów gastronomii czy tymczasowej zabudowy na potrzeby organizacji wystaw czy koncertów.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) tak 1 33%
b) nie 2 67%
c) nie mam zdania 0 0%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Pytanie dotyczy terenu opisanego w pytaniu nr 4. Czy wg Pana/Pani istnieje potrzeba większej aktywizacji terenu po dawnym kamieniołomie „Górka” wraz z otoczeniem (tereny 3ZU, 5ZU, 12ZU oraz 4ZU i 6ZU). Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) tak 2 67%
b) nie 1 33%
c) nie mam zdania 0 0%

Pytanie 6

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jakie funkcje/obiekty/urządzenia sportowo – rekreacyjne powinny się docelowo znajdować w obszarze objętym planem? Proszę o zaznaczenie właściwych odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) korty tenisowe 0 0%
b) skatepark 0 0%
c) plac zabaw i aktywności dla dzieci 3 43%
d) place zabaw dla dorosłych i osób starszych 2 29%
e) boiska wielofunkcyjne 1 14%
f) siłownie plenerowe 1 14%
g) stacje do ćwiczeń gimnastycznych 0 0%
h) zadaszone, oświetlone asfaltowe boisko do sportów ulicznych 0 0%
i) inne propozycje (proszę wymienić) 0 0%

Pytanie 7

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jakiego rodzaju usługi Pana/Pani zdaniem powinny być lokalizowane na obszarze położonym przy skrzyżowaniu ulic Marszałka Piłsudskiego i ulicy Grunwaldzkiej ? Proszę zaznaczenie właściwych odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) usługi publiczne: z zakresu edukacji, opieki społecznej, ochrony zdrowia, administracji, 1 13%
b) usługi komercyjne: handel, gastronomia, 3 38%
c) usługi związane z obsługą komunikacji, w tym stacje paliw płynnych, warsztaty 2 25%
d) zabudowa składów magazynów, bazy transportowe 2 25%
e) nie mam zdania. 0 0%
f) które z powyższych jest dla Pani/Pana najważniejsze (można wpisać jedną z odpowiedzi a,b,c,d) 0 0%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Czy są funkcje których Panu/Pani brakuje w najbliższym otoczeniu (w obszarze planu)? Proszę zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) tak, (proszę wymienić jakie) 0 0%
b) nie, 1 33%
c) nie mam zdania. 2 67%

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Czy jesteście Państwo/ Pan/Pani zadowoleni z jakości życia w swojej dzielnicy/ osiedlu? Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
a) tak 0 0%
b) nie 2 67%
c) trudno powiedzieć 0 0%
d) nie mam zdania 1 33%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 414 3 2022-07-13, Śr., 17:20

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry