Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych Ankieta dotycząca działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Trzebinia

Ankieta:


Ankieta dotycząca działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Trzebinia

Punkt konsultacji zakończony: 2020-08-31

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry